torsdag 28. mars 2013

"Oslo-Paris, veien tilbake" gjennom København

Det er vel neppe noen stor overraskelse at vi følger med på det som er av sykkelprogrammer på TV, og for tiden er det opptil flere serier på TV2 som vi følger med på. Vi ler oss skakke av På hjul med Dag Otto, og vi føler med gjengen av tidligere straffedømte som i fjor sommer gjennomførte bragden å sykle fra Oslo til Paris. Vi lar oss imponere av begge programseriene og menneskene som er med i dem.

Men i kveld ble vi noe skuffet over episoden Oslo-Paris. Eller, ikke over episoden, men over enkelte valg de gjorde under veis. Det gikk fram av episoden at laget fryktet morgenrushet gjennom København. Det er i og for seg ikke så rart. København er en stor by med mye trafikk.

Gjengen ble kjørt over Øresundbroen i buss. Man ankommer da ved Kastrup på Amagerhalvøya. Derfra er det fine og relativt breie sykkelveier sørover. Det skulle være unødvendig å sykle gjennom Københavntrafikken. Sykkelveiene over Amager går delvis gjennom landskapsvernområder, og de fleste som ferdes her i morgenrushet, er syklister på veg til jobb. Vi ser laget sykle på motorveien (hvor det for øvrig er forbudt å sykle), ved siden av sykkelveier som er 3-4 meter brede. Dette er ikke god reklame for sykkelporten. Og det gangner neppe den pågående "krigen" vi har her hjemme mellom bilister og syklister. Det gikk ikke fram årsaken til at de valgte som de gjorde, men det gikk fram at de neppe valgte de beste løsningene.

Vi har syklet de samme strekningene med barn på 6-7 og 9-10 år uten problemer. Vi skjønner at det er mest praktisk for en stor sykkelgruppe med høy fart å holde seg i bilvegen, framfor å tråkle seg forbi gående og søndagssyklister på gang- og sykkelveger. Men her snakker vi om brede sykkelveger hvor det flere steder er én trase i hver retning, og hvor det er minimalt med gående. Dessuten så har Københavnerne og danskene for lenge siden tatt innover seg at det finnes tre typer trafikkanter. Gående, kjørende og syklende. Gående tumler ikke rundt i sykkelvegen, og man sykler ikke i gågata eller på fortauene. Man sykler heller ikke mot kjøreretningen. Der man må sykle i begge retninger på samme sykkelvei, er denne ofte merket med hvit stripe i midten. Og dersom du som syklist må ut i kjørebanen, så kjører bilene forbi i trygg avstand til syklisten – eller sakner farten.

Budskapet vårt er vel at man som syklist ikke behøver å la seg skremme av Københavnstrafikken. Det geniale med København er nettopp at det er så godt tilrettelagt for syklister. Etter vår erfaring er det ikke vanskelig å manøvrere seg gjennom byen, bare man har klart for seg hvor man skal, følger skilting, trafikklys og sykkelveiene. Og det finnes også utallige sykkelkart over denne herlige byen  - som etter vår vurdering, må være det nærmeste man kommer et sykkelmekka.

København sentrum, på H.C. Andersens Boulevard
(riktig nok ikke i rushtrafikken)

Sykkelvegen på Amager (mot sør)

Sykkelvegen over Sjællands bro.

Ingen kommentarer: