søndag 10. april 2011

Trafikk: Du skal ha 1,5 meters avstand her - DinSide Bil

Trafikk: Du skal ha 1,5 meters avstand her - DinSide Bil

- Og ekstra viktig er det å ta hensyn når barn sykler! De er lettere og mer utsatt for lufttrykket fra bilene. Dessuten kan de lett skjene ukontrollert ut i veibanen. I Danmark opplever vi at både biler og busser kjører godt over i andre kjørebane når de passerer oss. En gang opplevde vi til og med at en bil tangerte grøfta på andre siden av veien når han passerte! Dersom det kommer biler i mot, venter de med forbikjøringen til bilen har passert. Vi har aldri opplevt at bilister har presset seg forbi oss når vi har syklet på danske veier.  Men i Danmark er det en helt annen kultur for sykling enn her hjemme. Det gjenspeiles i bilistenes adferd.

Ingen kommentarer: